Sản phẩm được kiểm tra chất lượng chặt chẽ từ tất cả nguyên liệu đầu vào như: cao su Latex, hóa chất các loại cho đến công đoạn cuối sản xuất ra thành phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn đề ra nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Phòng thí nghiệm hóa

  • Phân tích và kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
  • Theo dõi và kiểm soát công tác pha chế đối với các hợp chất xuyên suốt các quá trình từ nguyên liệu thô đến bán thành phẩm, các hợp chất phụ trợ và chất hoạt hóa…
  • Xây dựng các biểu mẫu chất lượng, lưu lại các số liệu trên các biểu mẫu tiêu chuẩn và lưu trữ trong máy tính các kết quả đo kiểm theo quy định Công ty.

Hình ảnh kiểm tra hóa chất:

Phòng thí nghiệm lý

  • Phân tích và kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra theo đúng quy trình công nghệ sản xuất.
  • Kiểm soát chất lượng chỉ sợi và bản sợi cao su bằng bằng mắt và có thể cảm nhận cảm quan khi dùng tay chạm vào sản phẩm.
  • Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng các biện pháp thực nghiệm. Phân tích mẫu sản phẩm để xác định chất lượng thông qua các thông số tiêu chuẩn (thông số Count, Mô-đun đàn hồi, Độ bền kéo, Giá trị hệ số Schwartz v.v…)