SA DO RT luôn chú trọng đến sự an toàn cũng như sức khỏe của con người. Môi trường sản xuất sạch sẽ, ngăn nắp là vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu nhằm tạo ra những sản phẩm với chất lượng ổn định.

MT06 MT07

Chúng tôi luôn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ nhân viên, nhằm tạo ra môi trường thân thiện trong hiện tại và tương lai.

Hình ảnh các cấp lãnh đạo cùng với các đơn vị chức năng kiểm tra hệ thống xử lý nước thải:

Nguồn nước thải đầu ra của bộ phận xử lý nước thải được phòng thí nghiệm hóa định kỳ phân tích hóa học nhằm đảm bảo các thông số theo quy định về an toàn môi trường.