Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,206.58 183.77
SVR L 36,754.23 172.27
SVR 5 30,018.02 140.70
SVR GP 29,842.12 139.87
SVR 10 29,448.91 138.03
SVR 20 29,335.09 137.50
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.335 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác