Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,595.29 200.21
SVR L 41,176.85 189.10
SVR 5 33,953.21 155.93
SVR GP 33,773.68 155.10
SVR 10 33,372.37 153.26
SVR 20 33,256.20 152.73
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.775 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác