Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,650.59 201.37
SVR L 38,973.11 184.01
SVR 5 31,587.32 149.14
SVR GP 31,392.15 148.22
SVR 10 30,940.17 146.08
SVR 20 30,806.63 145.45
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác