Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,395.23 199.34
SVR L 41,051.25 188.57
SVR 5 33,480.84 153.79
SVR GP 33,311.91 153.02
SVR 10 32,910.69 151.17
SVR 20 32,794.55 150.64
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác