Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,341.54

234.01

SVR L

45,476.02

215.68

SVR 5

39,278.93

186.29

SVR GP

39,094.86

185.42

SVR 10

38,655.13

183.33

SVR 20

38,532.42

182.75

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.085 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác