Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,276.03 194.19
SVR L 40,069.32 184.06
SVR 5 32,203.27 147.93
SVR GP 32,034.34 147.15
SVR 10 31,643.67 145.35
SVR 20 31,527.53 144.82
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác