Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 45,926.30 216.94
SVR L 41,490.77 195.99
SVR 5 33,933.92 160.29
SVR GP 33,738.84 159.37
SVR 10 33,276.81 157.19
SVR 20 33,153.60 156.61
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.170 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác