Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27400 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 27400 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 27400 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 27400 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 27400 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 22500 Bình Phước – Lộc Ninh +400
Cao su SVR10 22500 Bình Dương – Bến Cát +400
Cao su SVR10 22500 Kon Tum – TP.Kon Tum +400
Cao su SVR10 22500 Đắk Nông – Đắk Mil +400
Cao su SVR10 22500 Quảng Bình – Bố Trạch +400
Cao su SVR3L 27200 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Cao su SVR3L 27200 Bình Dương – Bến Cát +300
Cao su SVR3L 27200 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Cao su SVR3L 27200 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Cao su SVR3L 27200 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác