Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28800 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su RSS3 28800 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su RSS3 28800 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 28800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su RSS3 28800 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 28800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su RSS3 28800 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 28800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su RSS3 28800 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 23600 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR10 23600 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 23600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR10 23600 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 23600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR10 23600 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 23600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR10 23600 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 23600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR10 23600 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 28600 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Cao su SVR3L 28600 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Cao su SVR3L 28600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Cao su SVR3L 28600 Bình Dương – Bến Cát -200
Cao su SVR3L 28600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Cao su SVR3L 28600 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Cao su SVR3L 28600 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Cao su SVR3L 28600 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Cao su SVR3L 28600 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Cao su SVR3L 28600 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Gia Lai – TP.Pleiku 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Lắk – Buôn Đôn 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Trị – Vĩnh Linh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10000 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác