Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su RSS3 26900 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su RSS3 26900 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su RSS3 26900 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su RSS3 26900 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR10 22000 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR10 22000 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR10 22000 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR10 22000 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR10 22000 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR3L 26700 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR3L 26700 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR3L 26700 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR3L 26700 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR3L 26700 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9100 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác