Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su RSS3 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su RSS3 26100 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su RSS3 26100 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Cao su SVR10 21300 Bình Phước – Lộc Ninh -800
Cao su SVR10 21300 Bình Dương – Bến Cát -800
Cao su SVR10 21300 Kon Tum – TP.Kon Tum -800
Cao su SVR10 21300 Đắk Nông – Đắk Mil -800
Cao su SVR10 21300 Quảng Bình – Bố Trạch -800
Cao su SVR3L 25900 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 25900 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 25900 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 25900 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 25900 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên – Sông Hinh +100

Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác