Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc 100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Quảng Trị – Vĩnh Linh 100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Đắk Lắk – Buôn Đôn 100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11500 Gia Lai – TP.Pleiku 100
Cao su SVR3L 30600 Quảng Trị – Vĩnh Linh 500
Cao su SVR3L 30600 Đắk Lắk – Buôn Đôn 500
Cao su SVR3L 30600 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 500
Cao su SVR3L 30600 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 500
Cao su SVR3L 30600 Gia Lai – TP.Pleiku 500
Cao su SVR10 25200 Quảng Trị – Vĩnh Linh 400
Cao su SVR10 25200 Đắk Lắk – Buôn Đôn 400
Cao su SVR10 25200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh 400
Cao su SVR10 25200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa 400

Nguồn: Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác