ên sản phẩm Giá Đơn vị đo Tỉnh/thành Ngày
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Gia Lai 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Bình Phước 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Đồng Nai 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Bình Dương 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Tây Ninh 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Kon Tum 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Đắk Lắk 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Đắk Nông 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Quảng Trị 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 40500 VNĐ Quảng Bình 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Gia Lai 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Bình Phước 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Đồng Nai 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Bình Dương 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Tây Ninh 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Kon Tum 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Đắk Lắk 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Đắk Nông 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Quảng Trị 09/06/2014
Cao su SVR10 33300 VNĐ Quảng Bình 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Gia Lai 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Bình Phước 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Đồng Nai 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Bình Dương 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Tây Ninh 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Kon Tum 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Đắk Lắk 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Đắk Nông 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Quảng Trị 09/06/2014
Cao su SVR3L 40200 VNĐ Quảng Bình 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Gia Lai 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Bình Phước 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Đồng Nai 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Bình Dương 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Tây Ninh 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Kon Tum 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Đắk Lắk 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Đắk Nông 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Quảng Trị 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Quảng Bình 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Bình Thuận 09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước) 272 VNĐ Phú Yên 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Gia Lai 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Bình Phước 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Đồng Nai 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Bình Dương 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Tây Ninh 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Kon Tum 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Đắk Lắk 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Đắk Nông 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Quảng Trị 09/06/2014
Mủ cao su RSS3 1888 USD Quảng Bình 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Gia Lai 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Bình Phước 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Đồng Nai 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Bình Dương 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Tây Ninh 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Kon Tum 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Đắk Lắk 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Đắk Nông 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Quảng Trị 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Quảng Bình 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Bình Thuận 09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11300 VNĐ Phú Yên 09/06/2014

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác