Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay giảm 300-400đ/kg so với hôm 21/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 24/11 Ngày 21/11 Thay đổi
SVR 3L 27600 27900 -300
SVR 20 22500 22800 -300
SVR 10 22700 23000 -300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 24/11 Ngày 21/11 Thay đổi
SVR 5 23400 23700 -300
SVR L 27700 28000 -300

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 24/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 24/11 Ngày 21/11 Thay đổi
RSS1 28200 28600 -400
RSS3 27800 28100 -300

Nguồn: AgroMonitor 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác