Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15900

+100

Zhejiang (East China)

15600-15700

+50

Shanghai(East China)

15900

+100

Tianjin (North China)

15900-16000

+100

Yunnan (Southwest China)

15300

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15900-16000

+50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14300

-100

Shanghai(East China)

14800

Thai RSS3

Shanghai(East China)

16300-16500

+200

Shandong (North China)

15400 (no tax)

+300

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

14000-14200

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

14000-14200

SVR3L

Hengshui (North China)

14800-15000 (no tax)

Shanghai(East China)

15500

-150

Shandong (North China)

15100 (no tax)

+200

Zhejiang (East China)

15200-15400 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

15000-15500 (no tax)

Mong Cai Market

13500

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2250-2260

+5

STR20

2060-2120

-20

RSS3 Composite

2050-2110

-20

Malaysia

SMR20

2050-2110

-20

SMR20 Composite

2040-2090

-20

Indonesia

SIR20

1980-2000

SIR20 Composite

2000-2020

Vietnam

SVR3L

SVR10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2260

-10

STR20

2030

STR20 Composite

1980-2030

Malaysia

SMR20

2030

SMR20 Composite

1980-2030

Indonesia

SIR20

1980

-20

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác