Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

14500-14600

-350

Zhejiang (East China)

14600-14700

-50

Shanghai(East China)

14600-14700

-200

Tianjin (North China)

14600

-250

Yunnan (Southwest China)

14000-14200

-200

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

14700

-200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

13000-13100

-200

Shanghai(East China)

13600-13800

Thai RSS3

Shanghai(East China)

15300-15400 (with 17% VAT included)

-100

Shandong (North China)

14100-14200 (no tax)

-150

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12700-12900(with 17% VAT included)

-100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

12700-12900(with 17% VAT included)

-100

SVR3L

Hengshui (North China)

14000-14200 (no tax)

-50

Shanghai(East China)

14300-14700(with 13% VAT included)

-150

Shandong (North China)

14000-14100(no tax)

-150

Zhejiang (East China)

14600-14800(with 13% VAT included)

+50

Guangdong (South China)

14800-15000 (with 13% VAT included)

Mong Cai Market

12200-12400

-100

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2290-2320

STR20

1980-2020

RSS3 Composite

1960-2010

-5

Malaysia

SMR20

1950-1990

SMR20 Composite

1950-1990

Indonesia

SIR20

1920-1950

-5

SIR20 Composite

1950-1970

-5

Vietnam

SVR3L

2140 (high end)

SVR10

2040 (high end)

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2120-2180

-10

STR20

1850-1860

-30

STR20 Composite

1860

-20

Malaysia

SMR20

1850-1860

-30

SMR20 Composite

1860

-10

Indonesia

SIR20

1820-1830

-5

SIR20 Composite

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác