Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26700 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Mủ cao su RSS3 26700 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su RSS3 26700 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Mủ cao su RSS3 26700 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su RSS3 26700 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Mủ cao su RSS3 26700 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su RSS3 26700 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Mủ cao su RSS3 26700 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su RSS3 26700 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Mủ cao su RSS3 26700 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 21800 Gia Lai – TP.Pleiku -300
Cao su SVR10 21800 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR10 21800 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -300
Cao su SVR10 21800 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR10 21800 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -300
Cao su SVR10 21800 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR10 21800 Đắk Lắk – Buôn Đôn -300
Cao su SVR10 21800 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR10 21800 Quảng Trị – Vĩnh Linh -300
Cao su SVR10 21800 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR3L 26500 Gia Lai – TP.Pleiku -400
Cao su SVR3L 26500 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Cao su SVR3L 26500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -400
Cao su SVR3L 26500 Bình Dương – Bến Cát -400
Cao su SVR3L 26500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -400
Cao su SVR3L 26500 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Cao su SVR3L 26500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -400
Cao su SVR3L 26500 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Cao su SVR3L 26500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -400
Cao su SVR3L 26500 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Gia Lai – TP.Pleiku -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Lắk – Buôn Đôn -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Trị – Vĩnh Linh -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9200 Phú Yên – Sông Hinh -200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác