Giá mủ cao su tươi tại các tỉnh ĐNB và Tây Nguyên ngày 21/5

Ngày Bình Phước Bình Dương BRVT
Bù Gia Mập Lộc Ninh Đồng Phú Bình Long Phước Hòa BRVT
18/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
19/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
20/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
21/5 305-310 305-310 303-305 310 310-315 300-305
Thay đổi 21/5 so với 20/5 0 0 0 0 0 0

Nguồn: AgroMonitor 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác