Chủng Loại FOB HCM

(USD/T) *

(hàng rời không có palet)

Nội địa

(VND/T) **

(không palet)

DAF, DAP

Móng Cái (CNY/T)

DAF, DAP

Lào Cai (CNY/T)

SVR CV50 1,650 33,000,000  –  –
SVR CV60 1,640 32,800,000  –  –
SVR L 1,610 32,200,000  –  –
SVR 3L 1,600 32,000,000 9,800 10,000
SVR 5 1,590 31,800,000 9,600 9,800
SVR 10 1,570 31,100,000 9,300 9,500
SVR 20 1,550 30,800,000 9,200 9,400
RSS 1 1,660 33,300,000  –  –
RSS 3 1,630 32,600,000 9,900 10,100
Skim Block  – 20,500,000  –  –

Nguồn: VRG

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác