Theo báo cáo công bố gần đây, nhu cầu về lốp xe và máy móc thiết bị ngành cao su tại Trung Quốc sẽ tăng trong vài năm tới.

Theo “Báo cáo máy móc thiết bị ngành cao su trên toàn cầu và tại Trung Quốc, 2014 – 2017″, giá trị thị trường của ngành này tại Trung Quốc sẽ đạt 4,07 tỷ USD vào năm 2017, tăng 77% so với 2,3 tỷ USD trong năm 2013.

Ngoài ra, Báo cáo công bố 5 công ty máy móc thiết bị ngành cao su dẫn đầu về mặt doanh thu tại Trung Quốc là Mesnac, Dalian Rubber & Plastics Machinery, Yiyang Rubber & Plastics Machinery Group, Tianjin Saixiang Technology vàGuilin Rubber Machinery – với doanh thu tuần tự là 405 triệu USD (tăng 30,8% so với năm trước),193,4 triệu USD (giảm 7% so với năm trước), 134,9 triệu USD (tăng 38,2%), 127,9 triệu USD(tăng 49,2%), 81,9 triệu USD (tăng 6%).

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác