Chỉ sợi cao su được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Cổ vớ, cổ quần tất…

Vớ Cổ vớ Cổ quần tất

Dây bện, dây đai: đai hành lý, đai ghế sofa, ghế ô tô…

Dây đai Dây đai công nghiệp

Băng thể thao, vớ chỉnh hình…

Băng thun tay Băng đầu gối Vớ chỉnh hình

Thun bản dệt chữ, thun ren, lưới bọc:

Thun bản dệt chữ Lưới bọc Thun ren

Phụ kiện thời trang: thun cột tóc, vòng đeo tay…

Thun cột tóc Thun cột tóc

Bảng ứng dụng chỉ sợi cao su theo từng chi sợi:

Ứng dụng Chi sợi tương ứng
20 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 54 60 65 70 75 80 90 100
Cổ vớ                             X X X X X
Cổ quần tất                                       X
Vớ dệt kim chỉnh hình                                       X
Vớ dệt thoi chỉnh hình                       X X X X          
Sản phẩm dệt kim                   X X X X X X X X X X X
Thun bản                   X X X X X X X X      
Lưới bọc thực phẩm X X X       X                        
Lưới y tế                                       X
Thun chữ sợi dọc                   X X X X X X X X      
Thun chữ sợi ngang                                     X X
Thun ren X X X X X X X X      
Dây bện, dây đai X X X X X X X X X X X X  
Dây đai nội thất X X                                    
20 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 54 60 65 70 75 80 90 100