1. Giới thiệu về Công ty:

Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỈ SỢI CAO SU V.R.G SA DO

Tên giao dịch quốc tế: VRG SA DO RUBBER THREAD JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: SA DO RT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (+84) 2513 772 226

Email: sado@sado.com.vn

Website: www.sado.com.vn

Văn phòng trụ sở SA DO

Công ty được thành lập từ 03 cổ đông sáng lập sau:

–       Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

–       Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

–       Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Ngành nghề kinh doanh:

–       Sản xuất sợi nhân tạo: Chỉ sợi Cao su – Mã ngành 2030

–       Sản xuất sản phẩm khác từ cao su – Mã ngành 2219

 

Chủ tịch HĐQT: Bà Trương Thị Mai Trúc.

Tổng Giám đốc: Ông Đinh Ngọc Hòa.

 

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức