Liên hệ

Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO
Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513 772 226
Email: sado@sado.com.vn

Kinh doanh: 
Điện thoại: 02513 772 226 (Ext: 170)
Email: sales@sado.com.vn

Hỗ trợ khách hàng:
Điện thoại: 02513 772 226 (Ext: 100)
Email: support@sado.com.vn


Liên hệ trực tuyến

Công ty:
Họ & tên:
Vị trí:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Nội dung:
Bản quyền © 2013 thuộc Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO
Lô K5, K6, K7 Đường N9A, KCN Dầu Giây, Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 2513 772 226 - 100
Email: sado@sado.com.vn