– Đối với Công ty SA DO chất lượng sản phẩm luôn được quan tâm hàng đầu. Công ty luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm trong tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất, từ kiểm soát chất lượng đầu vào đến quá trình sản xuất và kiểm soát kết quả đầu ra. Chúng tôi có một bộ phận nghiên cứu, giám định, kiểm soát chất lượng trong cả quy trình với trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn đảm bảo cho các thông số kỹ thuật ổn định với chất lượng sản phẩm đồng nhất.

– Chúng tôi đã và đang tiến hành xây dựng và định hướng phát triển sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt của các hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu như:

  • Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
  • Iso-9001-2015

  • Hệ thống quản lý chất lượng môi trường ISO 14001:2009.
  • Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 (Occupatipnal Health and Safety Assessment Series).
  • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được thiết lâp bởi HACCP (Hazard Analysis and Crical Control Points).
  • Chứng nhận OEKO – TEX 100, đây là chứng nhận cấp cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may với mục đích bảo đảm không chứa chất độc hại cho người tiêu dùng.
  • Chứng nhận FDA (Food and Drug Administration), đây là chứng nhận của cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ nhằm bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe cộng đồng thông qua các quy định và giám sát an toàn thực phẩm.
  • Áp dụng quy định REACH (Registration Evaluation Authorization Restriction) nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho con người và môi trường bằng cách áp dụng các phương pháp đánh giá độ nguy hại của các chất mà không ảnh hưởng đến lưu thông hóa chất trong thị trường EU.