Tháng 8 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 47,586.97 224.36
SVR L 43,739.69 206.22
SVR 5 35,798.24 168.78
SVR GP 35,602.79 167.86
SVR 10 35,139.88 165.68
SVR 20 35,006.15 165.05
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.210VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác