Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,494.03 229.94
SVR L 45,630.01 216.36
SVR 5 35,074.04 166.31
SVR GP 34,879.70 165.39
SVR 10 34,439.86 163.30
SVR 20 34,306.89 162.67
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.090 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác