Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 26100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 26100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 21300 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 21300 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 21300 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 21300 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 21300 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 25900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 25900 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 25900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 25900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 25900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8700 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác