Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 15/4 tăng 0-200đ/kg so với ngày 14/4.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15/4

Chủng loại Ngày 15/4 Ngày 14/4 Thay đổi
SVR 3L 40000 39800 200
SVR 20 37100 37100 0
SVR 10 37200 37200 0

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 15/4

Chủng loại Ngày 15/4 Ngày 14/4 Thay đổi
SVR 5 37900 37900 0
SVR L 49100 49100 0

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 15/4

Chủng loại Ngày 15/4 Ngày 14/4 Thay đổi
RSS1 40900 40700 200
RSS3 40300 40100 200

Nguồn: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác