Nông sản Giá (VNĐ/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 27500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su RSS3 27500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su RSS3 27500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su RSS3 27500 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su RSS3 27500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su RSS3 27500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su RSS3 27500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su RSS3 27500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su RSS3 27500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su RSS3 27500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR10 22500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR10 22500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR10 22500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR10 22500 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR10 22500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR10 22500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR10 22500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR10 22500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR10 22500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR10 22500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Cao su SVR3L 27300 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Cao su SVR3L 27300 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Cao su SVR3L 27300 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Cao su SVR3L 27300 Bình Dương – Bến Cát -100
Cao su SVR3L 27300 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Cao su SVR3L 27300 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Cao su SVR3L 27300 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Cao su SVR3L 27300 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Cao su SVR3L 27300 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Cao su SVR3L 27300 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Gia Lai – TP.Pleiku -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đồng Nai – TP.Biên Hòa -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Tây Ninh – TX.Tây Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Lắk – Buôn Đôn -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Trị – Vĩnh Linh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác