Tầm nhìn:

–  Quyết tâm xây dựng và phát triển để sớm trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp chỉ sợi cao su tại Việt Nam và trên thế giới.

Sứ mệnh:

–  Nâng cao giá trị xuất khẩu, gia tăng giá trị công nghiệp từ sản phẩm cao su thiên nhiên,