Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục thuế tỉnh, thành phố thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện miễn thuế TNCN cho hộ gia đình, cá nhân trồng cao su.

Trước đó, một số cục thuế đã phản ánh vướng mắc về Bộ Tài chính khi thực hiện chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểu điền.

Giải đáp những vướng mắc này, Bộ Tài chính cho biết, việc miễn thuế TNCN đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểu điền nằm trong chính sách miễn thuế chung áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Theo đó, thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, không phân biệt quy mô hoạt động, không phân biệt có thuê thêm lao động sẽ được miễn thuế TNCN nếu thỏa mãn các điều kiện:

“Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường” (khoản 5, Điều 4 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12).

“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định nói trên phải thỏa mãn các điều kiện: Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản; thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú” (khoản 5, Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN).

Theo Báo Hải quan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác