Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố phân loại thống nhất mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 thuộc nhóm 40.02.

Theo Bộ Tài chính, để phân loại mặt hàng này cần căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC, Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa…

Bên cạnh đó, tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương về thành phần rosin và axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp các chất nêu trên đóng vai trò là chất nhũ hóa, thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp có vai trò bảo quản cao su được lâu mà không bị cứng, đều không phải là chất hóa dẻo.

Đồng thời, căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, vai trò của thành phần rosin, axit béo trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất nhũ hóa khi dùng rosin, axit béo cho quá trình tổng hợp styrene-butadiene bằng phương pháp nhũ tương. Vai trò thành phần dầu khoáng trong quá trình sản xuất cao su tổng hợp là chất hóa dẻo.

Từ những căn cứ trên, Bộ Tài chính hướng dẫn, mặt hàng cao su tổng hợp SBR 1502, SBR 1712, SBR 1723, SBR 9540 có kết quả phân tích là hỗn hợp cao su styrene-butadiene, axit béo, rosin và dầu khoáng thuộc nhóm 40.02. Nhóm này có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 0% đến 3%.

Theo Báo Hải quan

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác