Các vị trí cần tuyển:

1. Nhân viên Kỹ thuật (Cơ – Điện).

2. Nhân viên Kinh doanh (Sale – Marketing).

3. Công nhân vận hành máy.