Vào ngày 01/4/2014, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành chính sách quốc gia cho ngành cao su (NPoR: National Policy on Rubber) theo đề nghị của Hiệp hội Toàn ngành cao su Ấn Độ (AIRIA).

Chính sách quốc gia ngành cao su Ấn Độ được xây dựng nhằm 3 mục tiêu chính:

– Kết hợp chặt chẽ chuỗi giá trị toàn ngành cao su để đưa ngành cao su Ấn Độ lên vị trí dẫn đầu thế giới.

– Vươn lên đứng đầu thế giới về sản xuất cũng như tiêu thụ cao su trong nước và xuất khẩu.

– Đưa ngành cao su Ấn Độ trở thành trung tâm cung ứng trên toàn cầu, tương tự như ngành công nghệ thông tin tại nước này.

Ngoài ra, chính sách NPoR còn đề cập đến việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, nghiên cứu, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới cho ngành cao su trong nước, tăng năng suất và chất lượng cao su Ấn Độ?

Hiện nay, Ấn Độ là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 5 thế giới, đứng thứ hai toàn cầu về tiêu thụ cao su thiên nhiên và cả cao su tổng hợp. Trong mười năm qua, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cao su (60% được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô) của nước này đã tăng trưởng liên tục với mức trung bình 20%/năm.

Theo tirebusiness.com

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác