Ngày 28/08/2015 Công ty của Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO đã tổ chức  Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành tại Hội trường của Công ty Cổ phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO.

anh 2

anh dai hoiCác đại biểu và toàn thể cán bộ công nhân viên đến dự

Tới tham dự đại hội có Chủ Tịch HĐQT Nguyễn Văn Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thọ và Ban chấp hành công đoàn lao động huyện thống nhất….cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty đến tham dự.

a3Đại hội được tiến hành khai mạc

a4Ý kiến chỉ đạo của chấp hành công đoàn lao động huyện thống nhất

a6Ông Nguyễn Văn Thọ – TGĐ phát biểu đại hội

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO khóa I được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội khóa I này, có 91 đại biểu được triệu tập tham dự và có 6 uỷ viên được bầu vào ban chấp hành công đoàn.

a7Các uỷ viên được bầu vào chủ tịch công đoàn vá các uỷ viên

Với sự nhất trí cao độ của các công đoàn viên tại đại hội về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO  khóa I, đại hội đã tiến hành bầu cử một cách công bằng và minh bạch.

a15

a8

a9

a10Bỏ phiếu bầu BCH mới

a11

a13

a18

Sau khi bầu ra đoàn chủ tịch điều hành đại hội cùng đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ Phần Chỉ Sợi Cao Su V.R.G SA DO khóa I được khai mạc và diễn ra trong không khí hết sức trang trọng. Tại đại hội khóa I này, có 91 đại biểu được triệu tập tham dự. Với tư cách là Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ I, đ/c Nguyễn Tấn Trung đã trình bày phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

a12

a19 BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

a20 BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới


a21Chủ tịch HĐQT và TGĐ chúc mừng ban chấp hành công đoàn

a22Chào cờ bế mạc Đại hội


Bài viết khác