Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 44,756.41 211.31
SVR L 40,575.59 191.58
SVR 5 31,751.68 149.91
SVR GP 31,556.51 148.99
SVR 10 31,094.25 146.81
SVR 20 30,960.71 146.18
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.180 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác