Tháng 6/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,821.65 193.13
SVR L 39,899.66 184.25
SVR 5 32,589.80 150.50
SVR GP 32,411.26 149.67
SVR 10 32,001.65 147.78
SVR 20 31,886.12 147.25
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.655 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác