Tháng 5/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,387.36 182.60
SVR L 37,556.61 174.12
SVR 5 29,354.83 136.09
SVR GP 29,187.45 135.32
SVR 10 28,779.45 133.42
SVR 20 28,664.37 132.89
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.570 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác