Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,092.36 188.71
SVR L 39,149.16 179.79
SVR 5 31,048.97 142.59
SVR GP 30,880.00 141.81
SVR 10 30,478.69 139.97
SVR 20 30,362.52 139.44
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.775 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác