Tháng 1/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 38,444.48 179.98
SVR L 35,554.15 166.45
SVR 5 31,565.70 147.78
SVR GP 31,379.23 146.91
SVR 10 30,964.84 144.97
SVR 20 30,840.53 144.38
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.360 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác