Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 25800 Bình Phước – Lộc Ninh -1500
Mủ cao su RSS3 25800 Bình Dương – Bến Cát -1500
Mủ cao su RSS3 25800 Kon Tum – TP.Kon Tum -1500
Mủ cao su RSS3 25800 Đắk Nông – Đắk Mil -1500
Mủ cao su RSS3 25800 Quảng Bình – Bố Trạch -1500
Cao su SVR10 22100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 22100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 22100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 22100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 22100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 25700 Bình Phước – Lộc Ninh -1100
Cao su SVR3L 25700 Bình Dương – Bến Cát -1100
Cao su SVR3L 25700 Kon Tum – TP.Kon Tum -1100
Cao su SVR3L 25700 Đắk Nông – Đắk Mil -1100
Cao su SVR3L 25700 Quảng Bình – Bố Trạch -1100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Mủ cao su tạp (dạng chén) 8600 Phú Yên – Sông Hinh -400

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác