Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,554.52 205.74
SVR L 39,693.96 187.50
SVR 5 32,414.34 153.11
SVR GP 32,219.26 152.19
SVR 10 31,767.49 150.06
SVR 20 31,634.01 149.43
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.170 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác