Tháng 3

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

49,677.44

235.66

SVR L

45,659.49

216.60

SVR 5

41,396.17

196.38

SVR GP

41,212.14

195.50

SVR 10

40,772.51

193.42

SVR 20

40,639.61

192.79

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác