Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,834.30 196.04
SVR L 38,522.33 180.52
SVR 5 32,581.49 152.68
SVR GP 32,395.19 151.81
SVR 10 31,960.49 149.77
SVR 20 31,836.29 149.19
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác