Tháng 10 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,108.02 193.95
SVR L 37,571.85 177.27
SVR 5 30,777.05 145.21
SVR GP 30,592.02 144.34
SVR 10 30,139.71 142.20
SVR 20 30,016.36 141.62
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.195 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác