Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,267.68 174.84
SVR L 35,344.85 165.82
SVR 5 29,648.74 139.10
SVR GP 29,473.00 138.27
SVR 10 29,069.82 136.38
SVR 20 28,956.11 135.85
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.315 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác