Tháng 6 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,357.33 229.45
SVR L 45,965.52 218.10
SVR 5 35,468.17 168.30
SVR GP 35,284.19 167.42
SVR 10 34,834.45 165.29
SVR 20 34,711.79 164.71
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác