Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 5.5.2014 được chào quanh mức 11.500 đến 11.800 NDT/tấn.

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác